Plastová víčka

V letošním školním roce se naše škola zapojila do „Sbírky pro Kristýnku“, sběru plastových víček pro Kristýnku Kačabovou z Radotína, aby jí rodiče mohli uhradit potřebnou léčbu na neurorehabilitační klinice. Mezi nejpilnější „sběrače“ za září a říjen patří třídy: 3., 2. B a 4. A, ale především jsme celkovým množstvím téměř 60 000 víček (89kg) přispěli na dobrou věc. Kristýnka a její rodiče všem žákům naší školy moc děkují.

Daniela Štolová, vých. poradce a koordinátor akce