Archiv autora: admin

Otázky na Den Země

Na poslední schůzce bylo nádherné počasí a tak jsme si sedli na školní zahradě do altánku.

Občas nás navštívil i nějaký žák z družiny, kterého zajímalo, co děláme.

Naplánovali jsme otázky a úkoly na stavnoviště, které by měl Ekotým mít na Den Země.

Někteří členové ještě tuhle tradiční akci nezažili, ale ostatní jim vysvětlili, že se jedná o celodenní záležitost, kdy týmy, složené z dětí z různýh tříd obcházejí tématická stanoviště a plní úkoly. V posledních letech dostávaly nejúspěšnější týmy skvělé odměny!

Ekotým přispěje i tentokrát svou trochou do mlýna a nejen, že dodá zajímavé podněty na zamyšlení, ale hlavně si tím provede i určitou analýzu toho, co děti ví o jídle – a jeho návaznosti na stav naší přírody.

Nebude chybět i velmi kreativní úkol!

Analýza, veverky a velký úkol

Na poslední schůzce jsme chtěli postoupit trochu kupředu, ale šlo to pomalu.

Ekotým už leccos zjistil a ví – ukázalo se, že ale někteří členové neví, že něco ví, a tak nám kus času zabralo opakování toho, co všechno jsme se naučili a poznali.

Ukázalo se, že mnoho z nás chce skutečně nějak přírodě pomoci a vylepšit její  stav. Táňa trošku váhala, protože chce být hlavně slavná. Ale nemá ještě moc představu, jak toho dosáhnout.

Před námi je velký úkol – analýza toho, jak to na základní škole chodí s jídlem. Máme příležitost si na Den Země připravit pro týmy z celé školy nějaké stanoviště – a při tom provést analýzu. Na co se ale dětí budeme ptát? Co bychom mohli při takové příležitosti zjistit?

Trochu jsme do toho na poslední schůzce zamotali a bude na čase se z toho zase vymotat.

Navíc se nám na nástěnce objevily dopisy od tří veverek, které nás považují za odborníky a potřebují poradit.

Máme už dostatek znalostí, abychom jim pomohli?

A co zkusíme na našem stanovišti na Dnu Země vyzjistit od dětí, které k nám přijdou?

Mona Lisa a svačinky

Na naší schůzce jsme se na rozehřátí snažili poznat rostliny, které nám Katka přinesla.

Brnkačka byla poznat sněženku, trochu složitější to bylo s modřínem, borovicí a smrkem, na lísku a břečťan si vzpomněl správně Patrik, novinkou byl plicník a divizna. Příště budeme opět o něco zkušenější!

A pak jsme se vrhli na práci. Protože bylo mnoho dětí nemocných, a přišli jen Alice, Patrik a Oliver, prozkoumali jsme, co je to analýza. Oliver si jí tedy z legrace pletl s Monou Lisou, ale myslím, že všichni nakonec pochopili, co to ta analýza je.

A když už jsme to tušili, otestovali jsme jí v praxi. Abychom se drželi tématu, navrhli děti, že by bylo dobré vědět, zda je jídlo, které ve škole máme, zdravé. Zjistili jsme, že jídlo ve škole potkáváme hlavně jako oběd a svačinu.

A protože měli všichni na zbytek své svačiny hlad, vyndali si jí a všechny svačinky jsme zanalyzovali, jestli jsou zdravé.

No jo, jenže podle čeho se pozná, že je jídlo zdravé? Tak především – jak věděl Oliver, musí obsahovat všechny důležité živiny – sacharidy, tuky i bílkoviny. Vzpomněli jsme si i na vitamíny a nakonec i na minerální látky, jako je vápník. Myslím, že na druháky mají členové ekotýmu nadstandartní znalosti!

Ohodnotili jsme z tohoto pohledu všechny tři svačiny – a zjistili jsme, že je maminky vymyslely chytře, protože obsahovaly pěkně vyváženě všechny potřebné živiny.

Určitě bychom mohli pokračovat v našem pátrání podle toho, zda bylo jídlo vypěstováno ve zdravém životním prostředí, zda neobsahuje jedovaté pesticidy a podobně.

Ale všichni už teď dobře víme, co analýza obnáší a můžeme v ní na příští schůzce pokročit.

Uděláme si pořádnou analýzu naší školy!

Hrajeme si na skleníkový efekt

Na poslední schůzce jsme se věnovali několika tématům a otázkám:

 • Může být i jídlo odpadem?
 • Mohou zvířata jíst odpad, aniž by jim to uškodilo?
 • Jak se dá využívat jídlo, které už nechceme?

Zjistili jsme po delší diskuzi, že i jídlo je někdy odpadem, když už jej nechceme. Měli bychom se snažit o to, aby se nám to stávalo co nejméně. Ale když už se to stane, je mnoho lepších cest, co se s jídlem dá udělat, aby neskončilo klasicky v popelnici.

Přestože jsme si o skleníkovém efektu povídali posledně, ukázalo se, že si málokdo zapamatoval, co to je.

Teď už si budeme pamatovat, že se jedná o vrstvu plynů v naší atmosféře, které nám pomáhají udržovat příjemné teplo na Zemi. Odráží totiž sluneční záření zpět na Zem, zabraňují úniku do vesmíru.

Když se to ale přežene, začne nám tu být nepříjemně horko.

Skleníkovým je i oxid uhličitý, který vypouštíme do ovzduší při spalování benzínu, nafty, uhlí a dřeva. Je to také metan, který se uvolňuje při pěstování rýže, nebo chovu dobytka.

Co všechno ovlivní to, co si vybereme k obědu?

Na poslední schůzce se děti – tentokrát v hojnějším počtu, chyběl jen Patrik, vrhli do detektivní práce.

Každý zkusil přijít s jedním ekologickým tématem, se kterým souvisí to, jaké jíme jídlo. Jaké téma si vybrali jednotliví členové:

 • Anička – Příroda
 • Lukáš –  Elektřina
 • Ťáňa – Vzduch
 • Viki – Voda
 • Alice – Doprava
 • Oliver – Klima, počasí
 • zbylo nám téma Odpady – vezme si jej Patrik?

Zjistili jsme, co je to skleníkový efekt a že je pro nás stejně tak důležitý, jako nebezpečný, pokud se bude zvětšovat.

Bez skleníkového efektu by na Zemi byla strašná zima, nemohli bychom tu žít. Pokud ale začne skleníkový efekt být příliš silný, bude tu naopak moc horko. Za zvětšování skleníkového efektu můžou výfukové plyny, chov dobytka, kácení pralesů a další lidské činnosti.

http://docplayer.cz/docs-images/13/5057/images/2-0.png

Také jsme narazili na to, že spolu jednotlivé oblasti velmi souvisí – Doprava ovlivňuje vzduch i počasí, a tím vlastně i přírodu, elektřina – tím, odkud pochází, ovlivní vodu, vzduch i odpady, je to prostě všechno provázané.

A co ještě nevíme? Spoustu věcí!

Elektřina – jak souvisí elektřina s jídlem? Můžeme vyrábět elektřinu i z přebytků jídla? Jaké zdroje elektřiny jsou nejšetrnější k přírodě?

Odpady – které odpady jsou k přírodě nejvíc šetrné? Které naopak ne? Dá se vybírat jídlo podle množství odpadu?

Příroda – jak jídlo ovlivňuje druhovou rozmanitost? Existují potraviny, které mohou přisvé výrobě ubližovat zvířatům?

Voda – Kolik pitné vody se schovává za každým jídlem – kolik bylo potřeba na vypěstování, výrobu, převoz, uskladnění,… Může se jakákoliv potravina pěstovat kdekoliv na Zemi?

A mnoho dalších otázek. Napadne i vás nějaká? Rádi pro vás najdeme odpověď!

Kreativní schůzka Ekotýmu

Na poslední schůzce jsme se sešli v malém počtu – jen Katka, Viki a Patrik.

Vrhli jsme se proto na doplnění naší nástěnky. Viki slíbila předat více informací o slepicích a Patrik sepsal přehledně seznam členů Ekotýmu.

Katka také nelenila a připravila podklady pro další schůzku – budeme se zabývat tím, jak souvisí jídlo s životním prostředím.

Že nesouvisí? Představte si takovou jednu čokoládovou sušenku.

 • V čem je zabalena? Co s obalem uděláme, až jí sníme? Nemohlo být obalů méně? ODPADY – odpady nám mohou naše životní prostředí dost znepříjemnit, že?
 • Z čeho je vyrobená?
  • Jak se jednotlivé suroviny dostaly do výrobny? A jak přicestovala do obchodu? DOPRAVA – jaký dopravní prostředek je k přírodě nejšetrnější? Dá se doprava nějak zmenšit, zkrátit?
  • Doprava i pěstování plodin mají vliv na naše KLIMA – POČASÍ. Skleníkové plyny nám zrychlují globální oteplování.
  • Byla výroba sušenky náročná na pitnou vodu? Nedošlo k jejímu nadměrnému znečištění? VODA
  • Jak vypadala krajina, kde se pěstovaly plodiny do naší sušenky? Nekácí se kvůli některým plodinám deštné pralesy? Neomezuje pěstování některých plodin druhovou pestrost zvířat a rostlin? PŘÍRODA

Možná vás napadnou další důvody, proč to, co jíme, ovlivňuje přírodu kolem nás. Budeme rádi, dáte nám je vědět!

Výsledek obrázku pro ecology food

Nástěnka, soutěž, voda

Na poslední schůzce jsme se sešli opět v hojném počtu, chyběla jen Alička a Anička.

Táňa si pro nás připravila povídání o vodě, přečetla nám jej, ale shodli jsme se na tom, že moc nerozumíme tomu, o čem to vlastně bylo. Protože tomu úplně nerozuměla ani Táňa, domluvili jsme se, že jí pomohu najít takové podklady, ze kterých se dozví informace o tom, jak se upravuje pitná voda tak, aby jim sama dobře porozuměla.

A povedlo se, po delším pátrání jsem dostala skvělé materiály přímo od Veolia, věřím, že se budou Táně líbit! Velké díky Tereze Rejnkové z CHKO Blanský les za skvělý tip!

S dětmi jsme se společně podívali na naší nástěnku v nové budově a podrobili jsme jí kritice. Přišli jsme na to, že tam spousta informací chybí – příště je určitě doplníme.

Na schůzce jsme trochu bojovali s nezájmem některých členů, kteří vyrušovali, vykřikovali nemístné poznámky a tím nám bránili v práci. Lukáše jsme dokonce museli poprosit, aby, pokud ho Ekotým nebaví, šel raději do družiny. Ekotým je tým, potřebujeme týmově fungovat a abychom mohli dělat smysluplné věci, musíme také být ohleduplní vůči ostatním.

Protože jsme toho mnoho nestihli, dali jsme si s těmi, kdo ještě mohl  chvilku zůstat ještě „schůzku po schůzce“. S Viki a Haničkou jsme tak naplánovaly první kroky k zajímavé soutěži – pokud vše klapne, uskuteční se na Den Země. Odměny pro výherce máme a budou ňamkové!

Nástěnka

Na poslední schůzce jsme se kreativně vyřádili. Ve staré budově totiž o naši nástěnku pečujeme a aktualizujeme ji, ale v nové budově školy máme také nástěnku a na ní tedy informace již pěkně zastaraly.

Na schůzce jsme společně navrhli, že každý člen ekotýmu nějak přispěje. Každý z nás tak vzal své téma a zpracoval je pěkným obrázkem a doprovodným textem.

Určitě máme ještě nějaké rezervy, ale i tak si myslím, že jsme se během posledního roku mnoho naučili a dozvěděli!

IMG_1213 IMG_1212 IMG_1210 IMG_1209

Týmová hra, nástěnka a sponzoři

Na poslední schůzce nám zase dělala trochu problém morálka.

Katka pro nás připravila hru, ale trvalo nám dlouho, než jsme se všichni ztišili, uvařili čaj a začali se soustředit.

Zjistili jsme, že nám definitivně došly sušenky.  Dobrou zprávou ovšem je, že naši skvělí sponzoři Biopekárna Zemanka a Countrylife přislíbili další materiální podporu.

A protože nešetřili, máme k dispozici odměny pro další soutěž!

Ekotým teď budeme mít za úkol vymyslet nějakou pekelně dobrou soutěž pro třídy naší základní školy – bude se muset týkat jídla a nějak prospět životnímu prostředí. Sami jsme zvědaví, co vymyslíme!!!

Ale teď zpátky k naší schůzce. Zahráli jsme si zajímavou týmovou hru – každý člen dostal papír a měl za úkol odpovídat na otázky, které pokládala Katka.

Odpovědi měli být ne podle toho, jak to kdo zrovna má, ale podle toho, jak to má celý ekotým – nebo alespoň co nejvíc členů. Šlo nám prostě o to, poznat se co nejvíc.

Hra nás bavila, ale moc jsme se ještě asi nepoznali, protože každý odpovídal dost jinak.

Jaké si myslíte, že je nejoblíbenější jídlo celého ekotýmu? A jaké naopak je nejméně oblíbené? I na takové otázky jsme odpovídali.

Na závěr jsme se byli podívat na velkou nástěnku, která patří EKotýmu a je v nové budově. Potřebuje totiž rozhodně oprášit! A my se na to příště podíváme.

A taky vymyslíme, jak to udělat, aby naše schůzky byly efektivnější, míň jsme se překřikovali, hádali a pochechtávali a víc makali.

Slepice a jablko

Na poslední schůzce Ekotýmu jsme měli 2 důležité návštěvy:

Přišel se na nás podívat Jirka – chodí už sice na gymnázium, ale jako dlouholetý člen Ekotýmu na nás nezanevřel a poctil nás návštěvou.

Viki přinesla ukázat svou slepičku – brahmanku Jasmínku. Je ochočená, nechá se hladit a všichni z ní byli naprosto unešení.IMG_1180

Na naší schůzce jsme jako hlavní program (určeno na minulé schůzce) měli ochutnávku jablek – Katka a Patrik přinesli celkem 8 jablek, každé jablko bylo jiné odrůdy. Postupně jsme jablíčka krájeli, ochutnávali a hodnotili.

IMG_1181

Soutěžila jablka z Česka, Slovenska a Německa – Gala, Golden, Red delicious, Evelina, Granny, a další.

Překvapilo nás, že některá jablka, která skvěle vypadala, nakonec nebyla moc dobrá. V některých byla asi vinou špatného skladování ošklivá pachuť nějakého plynu. Dávali jsme také pozor na to, odkud jablka jsou.

V našem ochutnávacím testu vyhrálo slovenské jablko Evelina. Bylo hezké i dobré. Je škoda, že jsme neměli nějakého skvělého českého favorita, ale v supermarketu a navíc v lednu na ně člověk asi jen tak nenarazí.

Děkujeme Jirkovi za jeho odborný přístup ve vedení a zapisování výsledků, Patrikovi za jablíčka, Oliverovi za ochutnávku kakových bobů a Viki za slepičku!